Oops! The King is in Love ฝ่าบาทดุจเดือน ข้าดุจดาว ซับไทย Ep.1-24 (จบ) [ซีรี่ย์จีน]

Oops! The King is in Love ฝ่าบาทดุจเดือน ข้าดุจดาว

ฝ่าบาทดุจเดือน ข้าดุจดาว เป็นลูกสาวของรัฐมนตรีที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อทำงานในพระราชวัง เธอกลายเป็นขันทีของจักรพรรดิโดยไม่ตั้งใจและด้วยความช่วยเหลือของเขาค่อยๆกลายเป็นขันที อย่างไรก็ตามเธอค้นพบว่าจริงแล้วยันจินรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอมานานแล้ว

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 1

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 2

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 3

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 4

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 5

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 6

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 7

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 8

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 9

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 10

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 11

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 12

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 13

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 14

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 15

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 16

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 17

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 18

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 19

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 20

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 21

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 22

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 23

Oops! The King is in Love  ซับไทย Ep 24 (จบ)