Slasher Season 2 ซับไทย Ep.1-8 (จบ) [ซีรี่ย์ฝรั่ง]

Slasher Season 2

Slasher Season 2 หญิงสาวคนหนึ่งกลับไปยังเมืองเล็กๆ ที่ซึ่งพ่อแม่ของเธอถูกฆาตรกรรมในอดีต จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการฆาตรกรรมซ้ำรอยในอดีตอีกครั้ง

Slasher Season2 ซับไทย Ep.1

Slasher Season2 ซับไทย Ep.2

Slasher Season2 ซับไทย Ep.3

Slasher Season2 ซับไทย Ep.4

Slasher Season2 ซับไทย Ep.5

Slasher Season2 ซับไทย Ep.6

Slasher Season2 ซับไทย Ep.7

Slasher Season2 ซับไทย Ep.8